Aspecte generale

APLAST WOOD INDUSTRY SRL. (“APLAST”) înțelege importanța datelor tale cu caracter personal, motiv pentru care ne asumăm angajamentul de a asigura legalitatea prelucrării acestora de către noi.

Prezenta informare descrie modul în care APLAST gestionează datele tale cu caracter personal, precum și drepturile tale prevăzute de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul procesului de recrutare.

Această informare este aplicabilă tuturor candidaților care optează pentru posturile disponibile în cadrul APLAST și care transmit CV-urile pe una urmatoarle adrese de  e-mail: Ionela.cojocea@aplast.com, sau raluca.marculescu@aplast.com sau depun CV direct la sediul firmei.

Având în vedere ca ai folosit adresa de e-mail mai sus menționată sau ai depus singur la sediul companiei CV ca să aplici pentru posturile disponibile în cadrul APLAST, considerăm că ești de acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal din CV-ul trimis/depus.

Cu toate acestea, avem rugămintea să ne semnați prezentul formular în care ai optat fie pentru acordul tău de a-ți fi procesate de către APLAST datele cu caracter personal în scopul angajării, fie refuzul de a-ți fi procesate datele cu caracter personal.

În măsura în care optezi pentru refuzul procesării datelor cu caracter personal, te informăm că acestea vor fi șterse/distruse din evidențele noastre si candidatura ta nu va mai fi luata în considerare.

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării: În cazul în care aplici pentru un post te informăm că îți vom prelucra datele cu caracter personal incluse în CV-ul atașat, precum și orice alte date pe care ni le transmiți ulterior, dacă este cazul, strict în scopul procesului de selecție a candidaților.

Temeiul juridic și scopul prelucrării datelor cu caracter personal:Temeiul juridic în care îți vom prelucra datele este consimțământul tău (a se vedea secțiunea “Acord candidat”).

Date speciale cu caracter personal:În ceea ce privește categoriile speciale de date cu caracter personal cum ar fi originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filosofice sau apartenenta la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, date privind orientarea sexuală, în cazul în care ne-ai furnizat astfel de date, aceste date vor fi șterse din evidențele noastre.

Referințe:Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoana ta de la foștii angajatori, cu privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării.

Transferul datelor cu caracter personal:Datele tale cu caracter personal nu vor fi transferate către nicio țară străină.

Accesul la datele cu caracter personal:În ceea ce privește accesul la datele tale cu caracter personal transmise, te informăm că numai personalul din cadrul departamentului de Resurse Umane, respectiv managerul de angajare aferent postului disponibil din cadrul APLAST au acces la datele cu caracter personal transmise.

Termen de retenție:În cadrul procesului de recrutare se va întocmi o listă cu candidații selectați pentru discuția telefonică.

Îți vom păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru definitivarea în cadrul organizației noastre a postului pentru care ai aplicat, dar nu mai mult de 1 an de la data colectării datelor, după care datele tale personale incluse în CV vor fi șterse/distruse din evidențele noastre.

Menționăm că societatea poate reține datele tale din CV-ul transmis pentru o perioadă de 2 ani pentru efectuarea de statistici în scopul activitatilor desfasurate in procesele de recrutare.

Datele cu caracter personal transmise de către candidații care nu au fost selectați în vederea parcurgerii etapei discuției telefonice vor fi șterse de îndată din evidențele noastre, nefiind stocate pentru perioada menționată mai sus.

Drepturile tale în legătură cu datele cu caracter personal furnizate

De asemenea, te informăm că ai următoarele drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personale pe care ni le-ai furnizat, respectiv:

  • dreptul de acces la datele tale cu caracter personal; dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal; dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
  • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal;dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, precum și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP).

Mai multe informații despre aceste drepturi, precum și cum le poți exercita, poți găsi în Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe website-ul nostru, prin accesarea următorului link: www.aplast.com. Pentru orice informații cu privire la protecția datelor tale personale, ne poți contacta la adresa de e-mail: resurseumane@aplast.com.

Acord candidat

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal mai sus menționate

  Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal mai sus menționate

 

Nume candidat: ………………………..                                                  Semnatura:……………………………………                                    Data: ……………………………………..